• Branches

 • woningcorporatie icoon

  Woningcorporaties

  Woningcorporaties acteren continu in een complex krachtenveld. Met steeds veranderende wet- en regelgeving, de woningcrisis en het dienen van de belangen van een veelvoud aan stakeholders zeilen ze scherp aan de wind om zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te behalen. Wij kennen de mensen die deze doelen omarmen en hebben daardoor menig corporatie kunnen ondersteunen in de opbouw van het directieteam.

  De meerwaarde van een breed netwerk
  De uitdagingen op het gebied van woningtekorten, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn vandaag groter dan ooit. Wij ondersteunen woningcorporaties door bestuurders, managers en specialisten te werven die raad weten met deze vraagstukken. Daarvoor zoeken we binnen én buiten de sector. Ons netwerk van sleutelpersonen in bouw en vastgoed is juist voor woningcorporaties vandaag van grote meerwaarde door de toegenomen complexiteit van huisvestigingsvraagstukken en snelle opeenvolging van ontwikkelingen in conceptuele woningbouw en verduurzaming.

  We voelen ons betrokken bij de maatschappelijke opgave van woningcorporaties en adviseren graag over de ideale samenstelling van bestuur, directie, management en teamleden. Bij iedere executive search analyseren we zorgvuldig welke competenties de meest waardevolle aanvulling vormen op de huidige bezetting.

  vacatures
 • vastgoed icoon

  Vastgoed

  Van belegging tot gebiedsontwikkeling en van corporatiebezit tot zorgvastgoed; elk vastgoed heeft een ander doel en de totstandkoming ervan een andere dynamiek. Alleen als je deze nuances kent, kun je scherp selecteren. Onze expertise stelt ons in staat om de vraag echt te begrijpen. Of het nu gaat om een directeur of een ontwikkelaar, wij snappen wie in welke omgeving gelukkig wordt en wie over de juiste competenties beschikt. Uiteraard begint dat nog steeds met het doorgronden van de organisatie. Neem ons daarom mee in je bedrijfscultuur en je overwegingen. Dan vinden wij haarfijn de oplossing in ons rijke netwerk doordat wij de nuances tussen bedrijven en functies kennen.

  We spreken de taal
  De ene projectontwikkelaar is de andere niet. Commercieel vastgoed vraagt logischerwijs om een andere achtergrond dan conceptuele woningbouw en volkshuisvesting, maar wij zoomen nog verder in. Een acquisiteur is niet altijd een goede conceptontwikkelaar en de functie van ontwikkelingsmanager kent vele verschijningsvormen. Daarnaast staan ontwikkelaars vaak aan de wieg van nieuwe trends en concepten. Zeker als het gaat om duurzaam en circulair bouwen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en snappen wat dit van ontwikkelaars vraagt.

  Onze consultants hebben allen ruime ervaring in hun vakgebied. In het vastgoed zelfs tot 25 jaar! Ons trackrecord is groot en we gaan geen uitdaging uit de weg. Wij weten hoe we ambities van ondernemingen en professionals op één lijn brengen voor de perfecte match.

  vacatures
 • bouw icoon

  Bouw

  De bouw is waar het 25 jaar geleden begon voor Novesta. Meerdere bouwbedrijven zijn opdrachtgever sinds het eerste uur en daar zijn we enorm trots op. In die tijd hebben we een hechte relatie opgebouwd met onze opdrachtgevers en daardoor kennen we hun geschiedenis. Hetzelfde geldt voor kandidaten. Velen van hen volgen we al vanaf het begin van hun carrière en begeleiden we persoonlijk. Wij durven rustig te stellen dat Novesta in Nederland over het grootste en meest gedegen netwerk beschikt van bouwdirecteuren. Wij vinden de oplossing voor elk directievraagstuk en kijken niet alleen naar inhoudelijke match, maar juist ook naar de culturele, omdat wij die tot op regionaal niveau kunnen onderscheiden.

  We zijn actief in de hele bouwkolom, van woningbouwers die doorlopend op zoek zijn naar innovatieve en creatieve oplossingen om betaalbaar, duurzaam en veilig te bouwen tot utiliteitsbouwers die aansprekende en unieke gebouwen realiseren.

  Bouwen op karakter
  Op basis van onze ervaring besteden we tegenwoordig nóg meer aandacht aan bedrijfscultuur en karakter. Meer dan in andere sectoren is in de bouw de fit van de nieuwe directeur met de organisatiecultuur en de directe collega’s van doorslaggevend belang voor zijn of haar succes. Door daar vanaf het eerste gesprek alert op te zijn, kunnen we nog gerichter werven en selecteren. Wij dagen opdrachtgevers echter ook graag uit om navelstaren te voorkomen en buiten gebaande paden te denken. Het bekende netwerk voelt vaak vertrouwd, maar leidt ook tot dezelfde valkuilen. Een divers potentieel biedt ook verrassende oplossingen en veelal meer werkplezier en succes.

  vacatures
 • toeleverende industrie icoon

  Toeleverende industrie

  We geven het eerlijk toe, we hebben nog steeds een zwak voor de oorspronkelijke timmerfabriek, waar het geur van hout en het zaagsel je om de oren vliegen. Helemaal weg zijn ze niet, maar veel van deze fabrieken zijn getransformeerd naar, opgegaan in of vervangen door hoogwaardige woningbouwfabrieken. De sterke behoefte aan snelle en betaalbare woningbouwproductie leidt in ijltempo naar een breed spectrum aan industriële oplossingen. Een voortdurende zoektocht naar een optimale wisselwerking tussen wendbaar en voorspelbaar. Dit vraagt om kennis uit de industrie en mensen die deze kennis combineren met verbindende eigenschappen om de vertaalslag naar de bouw te maken. Daarnaast vraagt de sector om vernieuwende inzichten ten aanzien van prefabricage, materiaalgebruik en circulariteit. De toeleverende industrie is de broedplaats van innovaties en is steeds bepalender in de bouwkolom.

  Produceren in plaats van bouwen
  Standaardisatie, industrialisatie en automatisering hebben enorme impact op de bouwwaardeketen. De voorspelbaarheid wordt groter, de faalkosten lager en de doorlooptijd korter. Het vraagt echter ook om andere kwaliteiten bij mensen. Vakmanschap blijft belangrijk, maar wel op andere gebieden. Vakmanschap is meesterschap en de meesters van de industrie zitten niet in de bouw. Onze consultants weten waar ze wel te vinden zijn en hebben een rijk netwerk waaruit ze kunnen putten. Het onderscheidend vermogen van onze consultants is dat ze industriële leiders selecteren die uit het juiste hout gesneden zijn om hun kennis te vertalen naar de vaak nog weerbarstige bouwpraktijk.

  vacatures
 • infra en energie icoon

  Infra & Energie

  Novesta voelt zich thuis in het infra / GWW segment. Dat was een paar decennia terug al zo toen het aannemerslandschap nog meer versnipperd was. Sinds die tijd zijn wij zeer betrokken bij de ontwikkeling van onze opdrachtgevers naar technologie gedreven bedrijven. Bedrijven die soms inschrijven op miljardenprojecten en zoeken naar nieuwe organisatievormen om de risico’s van deze projecten te managen. Wij leveren daar een bijdrage aan door het management te versterken.

  Naast grootschalige wegenbouwprojecten en waterwerken, vormt de energievoorziening een uitdagend speelveld, waarvan Novesta veel affiniteit mee heeft. Wij lopen in onze eigen huisvesting voorop als het gaat om verduurzaming en alternatieve energiewinning. Niet alleen omdat we een morele verplichting voelen, maar ook omdat we er door geboeid zijn. De energievoorziening in Nederland gaat onze opdrachtgevers een nog niet te bevatten uitdaging opleveren. Een moeilijke, maar ook een mooie en fascinerende taak, waar wij graag de beste leiders voor selecteren.

  Infra en energie zijn dus markten die bol staan van innovaties en in rap tempo loskomen van het ruwe imago van asfalt en sleuven. De aantrekkingskracht van deze innovaties is groot en biedt daarmee kansen om toptalent naar de sector te halen. Dat vraagt om een bredere blik dan het geijkte speelveld. Laat dat maar aan ons over.

  vacatures

Een team van ervaren consultants

We zijn betrokken en oneindig gefascineerd door de persoonlijke verhalen, de carrières, de levensloop en karakters van de mensen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Tegelijkertijd houden we altijd de focus op resultaat. Wat ons drijft is de ultieme verbinding tussen mens en organisatie

kennis maken
cirkels en pijl