Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat het vacatureaanbod de laatste tijd ruim aanwezig is. U heeft dus nog altijd veel om uit te kiezen. Ziet u echter door de bomen het bos nog wel? Novesta is specialist in de bouwsector. Wij bemiddelen jaarlijks honderden personen die willen werken in de bouw. Als u wilt werken in de bouw op midden- en hoger kaderniveau, is Novesta dé partner om u bij te staan.

Werken in de bouw nog steeds mogelijk

Hoe komt het dat het tegenwoordig nog steeds mogelijk is te werken in de bouw? Een aantal oorzaken lvan de terugloop van vacatures op een rijtje. Om te beginnen daalt de bouwproductie zodra de economie stagneert. Daardoor is er meer minder behoefte aan personeel dat wilt werken in de bouw. Tegelijkertijd is er niet voldoende personeel aanwezig om alle vacatures te vervullen. We hebben te maken met een toenemende vergrijzing. Er gaan meer bouwkundigen met pensioen dan er van een bouwkundige opleiding afkomen. De arbeidsmarkt kenmerkt zich door personeelskrapte, dynamiek en mobiliteit. Er wordt meer van werkgever gewisseld en men zoekt uitdagender functies. Dit geldt voor kandidaten die willen werken in de bouw, maar ook voor kandidaten uit overige sectoren in de arbeidsmarkt. De mobiliteit in de bouw ligt op het landelijke gemiddelde.

Wat voor soort opdrachtgevers kunt u verwachten als u via Novesta gaat werken in de bouw? Werken in de bouw op niveau kan geschieden bij bouwbedrijven, architectenbureaus, projectontwikkelaars en corporaties.

Werken in de bouw op kaderniveau

Wilt u werken in de bouw op kaderniveau? Novesta heeft doorlopend 50 vacatures openstaan voor midden- en hoger kaderpersoneel. U kunt werken in de bouw bij middelgrote- en grote bedrijven, maar ook bij projectontwikkelaars, corporaties, bouwmanagementbureaus en gemeentes. De meest voorkomende functies bij Novesta zijn projectleider, bedrijfsleider, hoofd bedrijfsbureau, technisch directeur, commercieel directeur en algemeen directeur.

Met Novesta als partner werken in de bouw

Zoekt u een partner die u helpt bij het vinden van een op maat gesneden functie? Als u wilt werken in de bouw treden wij graag met u in contact. We hebben wel wat aanvullende gegevens nodig, die we uiteraard discreet zullen behandelen. Hieronder vindt u een selectie van vacatures, bedoeld voor personeel dat wilt werken in de bouw op midden- en hoger kaderniveau.