Statutair directeur bouw

Enschede

 • verantwoordelijk voor alle bouwprojecten
 • leider met verbindende kwaliteiten
 • aanjagen van innovatie
 • strategie omzetten naar de praktijk

Onze opdrachtgever TBI Holdings B.V. heeft ons gevraagd om op zoek te gaan naar een statutair directeur bouw voor Koopmans Bouwgroep. Met de toevoeging van deze derde statutair directeur, die verantwoordelijk is voor alle bouwprojecten, ontstaat een directieteam dat recht doet aan de omvang en complexiteit van de organisatie. Tegelijk biedt dit meer ruimte voor de verdere profilering en groei van de onderneming.

 

Koopmans Bouwgroep

Koopmans is een ontwikkelende woning- en (middelgrote) utiliteitsbouwer die al sinds 1942 gevestigd is in Enschede. Het familiebedrijf van oorsprong is sinds 2002 onderdeel van TBI en bekend om zijn vakmanschap. Het werkgebied ligt globaal ten noorden van de lijn Arnhem-Amsterdam. Daarin realiseren de circa 350 medewerkers een omzet van 250 mln. euro per jaar vanuit de volgende marktgeoriënteerde onderdelen: 

 • Koopmans Projecten;
 • Koopmans Bouw;
 • Koopmans Bouw Almere;
 • Koopmans Bouwservice;
 • geWOONhout.

 

Vanuit deze onderdelen voert Koopmans projecten uit binnen de waardestromen concepten, renovatie & transformatie, reguliere & speciale projecten en bouwservice. Dit alles vanuit een matrixstructuur waarin de projectverantwoordelijken opdrachtnemer zijn onder de directie.

 

De functie

In de functie van statutair directeur bouw ben je verantwoordelijk voor de risico’s en (financiële) resultaten van alle bouwprojecten. Daarnaast ben je samen met de directievoorzitter en de statutair financieel directeur verantwoordelijk voor de organisatiedoelstellingen en alle aangelegenheden binnen Koopmans Bouwgroep.

Je geeft leiding aan de gehele engineerings- en uitvoeringsfase vanaf voorlopig ontwerp tot en met nazorg. Je bent daarbij direct aanspreekpunt voor de hoofden van de waardestromen en teamleiders van de vakgroepen. Je bent tevens coach en klankbord voor de projectmanagers.

Je streeft naar kennisdeling en optimalisatie in alle disciplines. Je jaagt innovatie aan en focust je op de doorontwikkeling van de verschillende producten. Je kunt hierbij bogen op jouw rijke ervaring in het uitvoeringsproces en de daarmee vergaarde inzichten ten aanzien van mensen en processen.

Naast de hierboven beschreven prioriteiten zul je bouwen aan de kwaliteit van de organisatie in lijn met de kernwaarden ‘verantwoordelijk, innovatief, teamwork’ (VIT). Bovendien is het optimaliseren van de projectbeheersing een speerpunt, met digitalisering als belangrijke driver.

 

Het wensprofiel

De functie van statutair directeur bouw vraagt om een aantal stevige en diverse competenties die ieder op zich nodig zijn om in deze boeiende en relevante functie succesvol te kunnen zijn. Je bent allereerst een echte bouwer, je bent integer, resultaatgericht en een leider met verbindende kwaliteiten. Je denkt analytisch en kan strategie omzetten naar de praktijk. Bovenal ben je een bouwer met ruime staat van dienst als leidinggevende in een groot bouwbedrijf met een stevige uitvoeringsorganisatie.

 

Jij bent een ondernemende bouwer die:

 • energiek is
 • verantwoordelijkheid neemt;
 • inspireert;
 • samenwerking stimuleert en mensen motiveert;
 • de koers uitzet en daarbij ook het roer pakt;
 • meedoet om te winnen;
 • klantcontact op directieniveau onderhoudt;
 • executiekracht toont en een voorbeeldfunctie vervult;
 • excellente uitvoering realiseert;
 • de ontwikkeling en productie leidt;
 • veiligheidsbewustzijn bewaakt en uitdraagt.

 

Functie-eisen

 • Ten minste 10-15 jaar leidinggevende ervaring in engineering én realisatie bij een (ontwikkelende) bouwonderneming, zowel in de aansturing van (complexe) projecten als in een eindverantwoordelijke functie
 • Sterk netwerk met relevante stakeholders in de werkregio van Koopmans Bouwgroep;
 • Ruime ervaring met strategische en operationele vraagstukken inclusief sturing op financiële en operationele doelstellingen;
 • Kennis van en ervaring met veranderingsprocessen t.a.v. mensen, processen en systemen;
 • Universitair denk- en werkniveau en minimaal een technische opleiding op hbo of wo niveau.

 

Naast de aantoonbare werkervaring heeft de nieuwe statutair directeur bouw van Koopmans bovenal een goede fit en sterke “countervailing power” ten aanzien van de overige directieleden

 

Over TBI

TBI is een groep van 19 ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. TBI-ondernemingen zijn actief in vastgoed, wonen, utiliteit, technologie en mobiliteit en beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. De TBI-ondernemingen opereren elk onder hun eigen naam, maar werken ook met elkaar samen. Voor opdrachtgevers leidt deze krachtenbundeling tot meerwaarde. Voor TBI vormt deze werkwijze een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie en synergie. Bovendien vergroten we zo onze slagkracht en expertise op het gebied van multidisciplinair ontwikkelen, bouwen en onderhoud. Met gemiddeld 6250 medewerkers (fte’s) bedroegen de bedrijfsopbrengsten van TBI in 2022 +/- € 2,3 miljard. Voor meer informatie: www.tbi.nl

 

Meer weten of solliciteren?

De werving en selectie van deze positie wordt exclusief verzorgd door NOVESTA. Informatie/interesse kan dan ook uitsluitend worden ingewonnen/getoond via Arjan Hoeve: 06-20579495 of e-mail: ah@novesta.nl

reageer op deze vacature