• initiëren en ontwikkelen binnenstedelijke vastgoedontwikkelingsplannen
 • aanjager van nieuwe woongebieden en samenwerkingsvormen
 • met als focus Rotterdam/Delft
 • opbouwen en onderhouden van je netwerk van externe relaties

Onze opdrachtgever BPD, Bouwfonds Property Development, is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland en Duitsland. Ze zijn werkzaam vanuit ruim 20 kantoren in deze landen. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 350.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is.

Voor meer informatie: www.bpd.nl

✓     ‘Stadsontwikkeling begint met kijken, luisteren en voelen'

✓    Dagelijks ben je op zoek naar plekken met potentie

✓    Jij bent de aanjager voor nieuwe woongebieden en samenwerkingsvormen

✓    Je richt je exclusief op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

 

Bouwfonds Property Development (BPD) zoekt voor haar regiokantoor Zuid-West in Delft een:

Stadsontwikkelaar (1 fte)

Wil jij de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, samen met je collega’s, naar een hoger niveau tillen?

Je vormt de schakel tussen het regionaal team van ontwikkelingsmanagers en een landelijk team van stadsontwikkelaars die allen regionaal actief zijn. De stadsontwikkelaars hebben allemaal een andere achtergrond, van bouwkunde tot sociale geografie, en van architect tot ondernemer. Dat maakt dat ze allemaal vanuit verschillende perspectieven naar de stad kijken.

Uit welk perspectief een ieder ook kijkt; het doel van de stadsontwikkelaar blijft hetzelfde: het verwerven, initiëren en ontwikkelen van (binnen-)stedelijke vastgoedontwikkelingsplannen in de meest brede zin van het woord. Maar wel meer specifiek gericht op transformatie van bedrijfsterreinen en herstructurering/-corporatieopgaven. 

Het is een positie met duidelijke prestatiedoelen en targets. Op basis van het jaarplan van de regio worden concrete afspraken met je gemaakt over de te realiseren doelen. Denk hierbij aan voortgang, jouw impact en zichtbaarheid in de netwerken, je proactieve bijdrage aan visie- en integrale strategievorming en in- en externe samenwerking. 

Resultaatgerichtheid is vanzelfsprekend een belangrijke competentie. Zeer goede contactuele eigenschappen natuurlijk ook. Je moet in staat zijn deze effectief, op de middellange en lange termijn, aan te wenden ten behoeve van binnenstedelijke acquisitie en visie/-planvorming.

Je werkt nauw samen met ontwikkelingsmanagers en de andere stadsontwikkelaars (met wie je onderling veel kennis uitwisselt).

Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? 

 • Het spotten, voorbereiden en aangaan van relaties en samenwerkingen met (programma)partners en derden, ofwel stedelijke acquisitie. 
 • Opstellen en zorgdragen voor realisatie van het strategisch acquisitie- en ontwikkelplan;
 • Het zelfstandig opbouwen en onderhouden van je netwerk van externe relaties;
 • Analyseren van marktgegevens (verwervings- ontwikkel- en verkoopmogelijkheden) op het gebied van ruimtelijke ordening en de vastgoedmarkt in Nederland en een specifieke regio;
 • Tijdig signaleren van kansen op het gebied van nieuwe initiatieven en projecten;
 • Ontwikkelen, initiëren en overdragen van kennis, visie en creativiteit inzake eigen projecten en gebiedsontwikkelingen, werkvormen en methodes, maatschappelijke trends, opgaven en kansen.

Deze werkzaamheden vragen om klantgerichtheid, sociabiliteit en overtuigingskracht.

Maar de ideale (senior) Stadsontwikkelaar herkent zich ook in de volgende omschrijving: 

 • Relevante WO opleiding (bv Sociale Geografie, Planologie, Stedenbouw, Architectuur, Bestuurskunde);
 • Minimaal 7-10 jaar ervaring in o.a. procesmanagement, projectontwikkeling, acquisitie, gebiedsontwikkeling en beheersing van de financiële risico’s in binnenstedelijk projecten / ontwikkelingen;
 • Uitgebreide kennis van (deel-)markten, zijnde woningbouwmarkt, corporatie en beleggersmarkt en de vastgoedmarkt;
 • Ruime ervaring met succesvolle, vernieuwende binnenstedelijke vastgoedontwikkelingen (concept, proces, arrangement, doelgroepen, samenwerkingspartners etc.);
 • Ruime ervaring in het samenwerken (van opdrachtverlening, tot aansturing tot en met opleveren product) binnen creatieve netwerken (stedenbouwkundige, architect, adviesbureaus);
 • Zeer goede contactuele eigenschappen, en in staat zijn deze effectief, op de middel- en lange termijn, aan te wenden ten behoeve van binnenstedelijke acquisitie en visie/-planvorming;
 • Ruime ervaring met presentatie/deelname op (publieke dan wel professionele) podia, en in effectief leiding te geven en/of te participeren (strategisch, tactisch en operationeel) in werkbijeenkomsten etc.. Inspirerend, verbindend en inhoudelijk;
 • Basiskennis van risico- en financieringsmanagement.

Aanbod

BPD biedt:

 • Een goed salaris, inclusief vakantiegeld en een Keuze Budget;
 • Ruime mogelijkheid om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen door o.a. een Persoonlijk Ontwikkel- en Inzetbaarheidsbudget;
 • Geregeld mee te doen aan een preventief medisch onderzoek;
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de cao BPD.

Novesta verzorgt exclusief de werving en selectie van de  Stadsontwikkelaar voor BPD.

Voor meer informatie en solliciteren kun je contact opnemen met Eric Blatter via 06-51814600 of eb@novesta.nl. 

reageer op deze vacature