Manager Vastgoedsturing

Heerenveen

deze vacature is
reeds ingevuld
 • strategie en inbedding
 • visie op de maatschappelijke opgave
 • lef, leren en verbeteren

Elkien is een resultaatgerichte en vooruitstrevende woningcorporatie in Friesland. Het is haar missie om mensen die op de corporatie zijn aangewezen een thuis te geven. De koers 2022-2025 heet niet voor niets “Samen thuis geven”. Daarin staat de huurder met stip op één en moet alles wat Elkien doet bijdragen aan een hoge klanttevredenheid over de woning, de dienstverlening en de woonomgeving. De samenleving doet een appel op meer klantgerichtheid. Dit wil Elkien vertalen naar de interne organisatie in houding en processen, met een goede balans tussen de benaderbaarheid voor de klant en de toenemende digitale transformatie. De kernwaarden Samen, Duidelijk en Doen staan centraal in de aanpak. Nieuwe dingen uitproberen, lef hebben, leren en voortdurend verbeteren zijn daarin belangrijke aspecten. Daarbij gaat het over veel meer dan stenen. Het gaat om leefbare buurten en samenwerken met andere spelers in het sociale domein. Elkien verhuurt circa 20.000 woningen in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Opsterland en in een aantal kleinere kernen. 

Voor Elkien zijn wij op zoek naar een

Manager Vastgoedsturing

 

Vastgoedsturing bij Elkien gaat enerzijds over portefeuillemanagement (vaststellen van de gewenste beweging in de portefeuille) en anderzijds over assetmanagement (de vertaling van de gewenste beweging in concrete ingrepen op wijk- en/of complexniveau). Deze processen worden vormgegeven vanuit de principes van de Beleidsachtbaan. Daarin staat samenwerken en het verbinden van mensen, rollen en verantwoordelijkheden centraal. De rol van de manager vastgoedsturing is in de beleidsachtbaan cruciaal; als verbinder, innovator, inspirator, bewaker en aanjager. Het steeds beter willen doen, processen steeds verder stroomlijnen, co-creatie met huurders en de omgeving en medewerkers steeds beter maken in wat zij doen. Dat is de opdracht. 

In deze diverse en veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een heldere portefeuillestrategie en actueel portefeuilleplan maar vooral ook voor de inbedding daarvan in de organisatie en de concrete vertaling naar facetbeleid, gebiedsvisies, complexplannen en instrumenten voor waarde sturing. Je zet de kaders voor de transformatieopgave van de portefeuille en bewaakt de realisatie daarvan. Je draagt bij aan een gezonde interne wisselwerking tussen vastgoedsturing en de uitvoering, resultaatgericht en met heldere afspraken. Je acteert daarbij als professionele opdrachtgever en streeft naar een gezonde cadans in de stroom vanuit vastgoedsturing naar de afdeling vastgoedrealisatie en de ketenpartners. Je stuurt hierin sterk op standaardisatie en efficiënte inzet van eigen capaciteit en die van ketenpartners. 

Je werkt verder nauw samen met de relatiemanagers om de verbinding te maken tussen de lange termijn strategie van Elkien en de wensen van gemeenten en huurdersbelangenorganisaties.

 

Jouw team

Als manager geef je leiding aan de afdeling Vastgoedsturing, die op dit moment bestaat uit negen medewerkers (2 portefeuillemanagers, 3 assetmanagers, 1 projectontwikkelaar, 2 analisten en 1 projectleider verkoop).  Dit doe je door te verbinden en te ondersteunen vanuit heldere afspraken. Je kijkt daarbij goed naar waar en hoe de betreffende medewerker het beste tot zijn/haar recht komt. De medewerkers krijgen duidelijk te horen wat er van hen verwacht wordt en wat de doelen zijn. Je complimenteert en spreekt aan. 

Samen met je team vertaal je de strategische koers naar jaarplannen en de bijbehorende begroting en realiseert deze plannen natuurlijk ook. Je geeft je team ruimte om hun eigen professionaliteit verder te ontwikkelen maar levert bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen ook zelf een stevige inhoudelijke bijdrage. 

Als proceseigenaar ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van processen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen en heb je een grote drive om deze steeds verder te verbeteren. Je hebt daarbij oog voor innovatie (proces- en product, techniek en duurzaamheid) en neemt daarin het voortouw vanuit je vernieuwende visie op vastgoedsturing en -ontwikkeling. 

Je maakt deel uit van het MT en praat mee over de ontwikkeling van de organisatie, het personeel en de koers van het ondernemingsplan. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur bestuurder met de portefeuille Financiën en Vastgoed. 

 

Wie ben jij?

Je bent een innovatieve, maatschappelijk betrokken manager met ervaring in vastgoed. Je hebt een duidelijke visie op de transformatieopgave van de corporatie en draagt de maatschappelijke opgave een warm hart toe. Je hebt een goed beeld van de woningmarkt (de verhuurmarkt in het bijzonder) en de maatschappelijke ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar strategie en beleid.

Als leidinggevende, coach, collega en opdrachtgever wil je graag het verschil maken en deins je niet terug voor een uitdaging. Jij:

 • laat anderen graag floreren en houdt een goede balans tussen een stevige eigen mening en de input van anderen; 
 • bent creatief, kunt vanuit verschillende scenario’s en invalshoeken naar vraagstukken kijken en weet anderen daarin mee te nemen en te inspireren; 
 • bent geduldig en weet te versnellen wanneer het nodig is; 
 • denkt in kansen, signaleert mogelijkheden en weet hoe je deze tot een succes kunt maken; 
 • bent een verbinder, die partijen bij elkaar brengt en samenwerken tot kunst weet te verheffen; 
 • gaat voor resultaat, bent daadkrachtig en doortastend en loopt graag een beetje op de troepen vooruit;
 • kunt goed omgaan met een beetje hectiek en opereert graag in een dynamisch speelveld;
 • beschikt over wo-niveau.

 

Deze vacature is reeds ingevuld. Interesse in soortgelijke posities? Kijk dan op www.novesta.nl/vacatures. Heb je geen passende positie gezien, neem dan (vertrouwelijk) contact met ons op via 088-3131444.

deze vacature is reeds ingevuld