Manager Vastgoed Realisatie en Onderhoud

Heerenveen

deze vacature is
reeds ingevuld
 • aansturen ketenteams en onderhoudsbedrijf
 • sturen op procesinnovatie 
 • volhardend en resultaatgericht 

Elkien is een resultaatgerichte en vooruitstrevende woningcorporatie in Friesland. Het is haar missie om mensen die op de corporatie zijn aangewezen een thuis te geven. De koers 2022-2025 heet niet voor niets “Samen thuis geven”. Daarin staat de huurder met stip op één en moet alles wat Elkien doet bijdragen aan een hoge klanttevredenheid over de woning, de dienstverlening en de woonomgeving. De samenleving doet een appel op meer klantgerichtheid. Dit wil Elkien vertalen naar de interne organisatie in houding en processen, met een goede balans tussen de benaderbaarheid voor de klant en de toenemende digitale transformatie. De kernwaarden Samen, Duidelijk en Doen staan centraal in de aanpak. Nieuwe dingen uitproberen, lef hebben, leren en voortdurend verbeteren zijn belangrijke aspecten. Daarbij gaat het over veel meer dan stenen. Het gaat om leefbare buurten en samenwerken met andere spelers in het sociale domein. Elkien verhuurt circa 20.000 woningen in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Opsterland en in een aantal kleinere kernen. Voor Elkien zijn wij op zoek naar een

 

Manager Vastgoed Realisatie en Onderhoud 

 

De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van de woningportefeuille van Elkien. De kwaliteit en duurzaamheid van de woningen zijn belangrijke speerpunten voor de komende jaren. Daarbij gaat het om sloop-nieuwbouwprojecten, woningverbetering en onderhoud. Dat doet Elkien al enige jaren op basis van ketensamenwerking met vaste bouw- en onderhoudspartners. Continue leren en verbeteren met vaste teams; vanuit gemeenschappelijke doelen, vertrouwen en wederkerigheid en de overtuiging dat het daardoor beter, sneller en goedkoper kan. Met als uitkomst een zo laag mogelijke “total cost of ownership” Door de kosten voor Elkien zo laag mogelijk te houden kunnen we meer doen aan verduurzaming waardoor woonlasten voor huurders betaalbaar blijven. Voor het dagelijks onderhoud werkt Elkien met een eigen onderhoudsdienst die ook deel uitmaakt van de afdeling. 

Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij Elkien en daarom ook bij de afdeling vastgoedrealisatie en onderhoud. Alle werkzaamheden worden in intensieve afstemming met huurders uitgevoerd en de eigen onderhoudsdienst is ons visitekaartje om snel en vakkundig klachten te verhelpen.

De kaders van waaruit de afdeling werkt worden gezet door de afdeling Vastgoedsturing. De processen van vastgoedsturing zijn verankerd in de Beleidsachtbaan, waarin alle rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd en waarin vanuit de principes van PDCA de ontwikkelingen worden gemonitord en bijgesteld. Resultaten worden geboekt door optimaal samen te werken met collega’s in de Beleidsachtbaan. Jouw bijdrage aan het proces is een heldere opdrachtverlening aan en monitoring van de prestaties van ketenpartners om daarmee de realisatie van de plannen binnen de gestelde tijd en budgetten te waarborgen. 

Je stuurt hierin sterk op procesinnovatie en efficiënte inzet van eigen capaciteit en die van ketenpartners. Ketenpartners worden aangespoord op het toepassen van innovatieve oplossingen voor onze opgave, zoals standaardisering en circulariteit. Als Manager Vastgoed hou je vanzelfsprekend van vastgoed en techniek, maar bovenal van mensen. Je vindt duurzame oplossingen belangrijk en je verankert innovatieve en vooral bruikbare voorstellen in het werkproces. Hierin faciliteer, coach, inspireer en enthousiasmeer jij de interne en externe teams vanuit het gedachtengoed dat continue leren en verbeteren zorgt voor de best mogelijke resultaten. De keuzes hierin maak je uit het oogpunt van huurderstevredenheid en het besef dat het gaat over een “thuis” van mensen.

 

Jouw team

Als Manager Vastgoed Realisatie en onderhoud stuur je enerzijds de ketenteams aan (20 FTE) en anderzijds het eigen onderhoudsbedrijf (30 FTE). Het ketenteam bestaat uit ketenmanagers, projectleiders kwaliteit, projectleiders sociaal en het bedrijfsbureau. Het eigen onderhoudsbedrijf bestaat uit allround vakmannen en een team van ondersteuners die zich o.a. bezighouden met de planning. 

Je verbindt en ondersteunt vanuit heldere afspraken. Je geeft richting en ruimte. Creëert heldere doelen en verwachtingen en spreekt aan op resultaten. 

Samen met je team vertaal je de strategische koers naar jaarplannen en de bijbehorende begroting en maak je doelstellingen waar. Je geeft je team ruimte om hun eigen professionaliteit verder te ontwikkelen, je ondersteunt en bent een stevige sparringpartner en levert bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen ook zelf een stevige inhoudelijke bijdrage. Als proceseigenaar ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van processen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen en heb je een grote drive om deze steeds verder te verbeteren. Je hebt daarbij oog voor innovatie (proces- en product, techniek en duurzaamheid) en neemt daarin het voortouw vanuit je vernieuwende visie op ketensamenwerking en vastgoedrealisatie. Je maakt deel uit van het MT en praat mee over de ontwikkeling van de organisatie, het personeel en de koers van het ondernemingsplan. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur bestuurder met de portefeuille Financiën en Vastgoed. 

 

Wie ben jij?

Je bent een innovatieve, maatschappelijk betrokken manager met ruime ervaring in vastgoed. Je hebt een duidelijke visie op ontwikkelingen in vastgoedrealisatie en onderhoud en ketensamenwerking. Je draagt de maatschappelijke opgave van de corporatie een warm hart toe. Je hebt een goed beeld van de woningmarkt (de verhuurmarkt in het bijzonder), de maatschappelijke ontwikkelingen en wat de klant van Elkien nodig heeft. 

Als leidinggevende, coach, collega en opdrachtgever wil je graag het verschil maken en deins je niet terug voor een uitdaging. Jij:

 • laat anderen graag floreren en houdt een goede balans tussen een stevige eigen mening en de input van anderen; 
 • bezit een natuurlijke drive om voortdurend te leren en te verbeteren en anderen beter te maken; 
 • bent een stevige gespreks- en sparringpartner voor de professionals in je team en voor de ketenpartners;
 • maakt gemakkelijk contact en weet op verschillende niveaus te schakelen in je stijl van communiceren;
 • denkt in kansen, signaleert mogelijkheden en weet hoe je deze tot een succes kunt maken; 
 • bent een verbinder, die partijen bij elkaar brengt en samenwerken tot kunst weet te verheffen; 
 • bent volhardend en sterk gericht op resultaat;
 • bent daadkrachtig, proactief en initiatiefrijk zonder te ver op de troepen vooruit te lopen en de samenwerking uit het oog te verliezen;
 • kunt goed omgaan met een beetje hectiek en opereert graag in een dynamisch speelveld;
 • beschikt over minimaal een stevig hbo-niveau.

 

Het gaat om een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd (36 uur per week). Er wordt gestart met een tijdelijke aanstelling van 1 jaar.De functie is gewaardeerd in schaal M, conform de CAO Woondiensten.

 

Deze vacature is reeds ingevuld. Interesse in soortgelijke posities? Kijk dan op www.novesta.nl/vacatures. Heb je geen passende positie gezien, neem dan (vertrouwelijk) contact met ons op via 088-3131444.

deze vacature is reeds ingevuld