Ontwikkelingsmanager

Arnhem

deze vacature is
reeds ingevuld
  • verantwoordelijk voor complexe gebiedsontwikkelingen
  • directe invloed op (zorg)vastgoedstrategie
  • bepalend in conceptfase

Novesta is voor Siza op zoek naar een  ervaren ontwikkelingsmanager die in staat is om meerdere ontwikkelprojecten tegelijk te initiëren en begeleiden in deze professionele en vooruitstrevende zorgorganisatie.

 

Over Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Er werken 2500 medewerkers voor meer dan 3500 cliënten. Dit gebeurt op 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant. 

Een van de bekendste locaties is ‘Het Dorp’ in Arnhem. Ooit een geroemde trendbreuk in de verzelfstandiging van mensen met een beperking, nu een bron van innovatie en vernieuwing, maar gevestigd in gedateerde gebouwen en toe aan grondige renovatie. Dit gebied en vele andere locaties zullen de komende jaren samen met externe partijen opgeknapt worden of helemaal herbouwd. Deze opgave bestaat uit meerdere fases, waarvan Het Dorp als eerste ‘in de markt’ gezet is. De Directeur Vastgoed is bezig met een masterplan om de volgende projecten in het juiste tempo en onder de juiste voorwaarden te laten ontwikkelen. 

Siza heeft ambitie om kwalitatieve zorg te leveren in duurzame en technologisch hoogwaardige huisvesting. Ambities moeten echter realistisch en financieel haalbaar blijven. De Directeur Vastgoed zal een stevige discussie hierover niet uit de weggaan en op de juiste momenten grenzen stellen. Dit verwacht hij ook van de Ontwikkelingsmanager die daarbij als zijn/haar rechterhand fungeert. Creativiteit, lef en overtuigingskracht zijn daarom zeer op zijn plek in deze boeiende omgeving, mits ze gepaard gaan met voldoende pragmatisme, maatschappelijke sensitiviteit en betrokkenheid (bij de doelgroep).

 

Functie omschrijving

In deze rol ben je eindverantwoordelijk, vanaf initiatieffase tot en met oplevering, voor meerdere complexe projecten en/of gebiedsontwikkelingen. Vanaf de VO-fase word je ondersteund door één of meerdere Projectleiders.

Met de juiste combinatie van visie en pragmatisme bedenk je praktische toekomstgerichte oplossingen voor de sterk veranderende zorgvraag. Daarbij houd je rekening met de locatie en haar randvoorwaarden. Je bent je bewust van de plek die vastgoed inneemt binnen de totale bedrijfsvoering. Siza is in eerste plaats een zorgorganisatie. Vastgoed staat in dienst van deze primaire taak en tegelijkertijd is een gezonde (financiële) bedrijfsvoering mede afhankelijke van de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot huisvesting. Gezond verstand en een integrale blik zijn daarmee onmisbaar. Dit alles overwegende bedenk je de kaders voor projecten en borgt ze. 

Je bent verantwoordelijk voor het maken van duidelijke afspraken met externe partijen als gemeentes, partners, uitvoerende partijen en omwonenden. Hiertoe beschik je over uitstekende onderhandelingsvaardigheden en je bent gewend om afspraken vast te leggen. Je snapt hoe beslissingen tot stand komen bij externe partners als woningcorporaties en beleggers en weet deze beslistrajecten te beïnvloeden. Je stevige persoonlijkheid en natuurlijk gezag helpen om je doelen te bereiken. 

Uiteraard is doelgroepgericht ontwikkelen een must en vraagt de aard van de organisatie om adequate interne communicatie. 

 

Functie eisen

Voor deze functie vragen wij een breed ontwikkelde Vastgoedontwikkelaar, die aantoonbaar ervaring heeft met conceptontwikkeling en binnenstedelijke herontwikkeling. Abstractieniveau en denksnelheid zijn onontbeerlijk, net als de vaardigheid om flexibel in te spelen op diverse niveaus en betrokkenen. Dit vergt sterke communicatieve vaardigheden en vooral een hoge mate van betrokkenheid bij de organisatie. Daarnaast heb je sterk planologisch bewustzijn en weet je met een assertieve basishouding invulling te geven aan het accountmanagement. Onderhandelen met gemeentes en andere partners als woningcorporaties en beleggers is voor jou gesneden koek. Je hoeft niet per se ervaring te hebben bij een zorgorganisatie, maar wel kunnen aantonen dat je bekend bent met een dergelijke complexe werkomgeving. 

 

Deze vacature is reeds ingevuld. Interesse in soortgelijke posities? Kijk dan op www.novesta.nl/vacatures Heb je geen passende positie gezien, neem dan (vertrouwelijk) contact met ons op via 088-3131444. 

 

deze vacature is reeds ingevuld