Lid Raad van Toezicht

Helmond

deze vacature is
reeds ingevuld
 • regionaal geworteld (Metropool Regio Eindhoven)
 • ruime ervaring als ondernemer of in het bedrijfsleven
 • interesse in de gezondheidszorg
 • integraal toezicht houden op het beleid

Kwetsbare mensen gelukkig maken: Daar zijn ruim 1500 werknemers van ORO dagelijks mee bezig. Wij zoeken voor hen een lid voor de Raad van Toezicht die hier ook een bijdrage aan willen leveren.

 

Lid Raad van Toezicht ORO

 

Als lid van de Raad van Toezicht houd je samen met de andere leden integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ORO. Je toetst of de activiteiten bijdragen aan de vastgestelde missie en strategie en je bent sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur. Er is één positie vacant per mei 2022.  

 

Wat kan jij betekenen als lid van de Raad van Toezicht?

 • ORO maakt kwetsbare mensen gelukkig en jij draagt hier als lid van de Raad van Toezicht aan bij! Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het realiseren van onze missie. We bieden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand en kijken hierbij naar de bijdrage die wij kunnen leveren aan het levensgeluk van zowel cliënten als hun vertegenwoordigers. 
 • Als lid van de Raad van Toezicht vervul jij jouw functie in overeenstemming met de Governancecode Zorg. Deze code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijke vertrouwen. Samen met de andere leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zorg je ervoor dat de Governancecode wordt nageleefd. 
 • De Raad van Toezicht vraagt om een beschikbaarheid voor deelname aan (commissie-) vergaderingen, netwerkactiviteiten en werkbezoeken. 
 • De Raad van Toezicht ziet onder meer toe op:
  • de kwaliteit en veiligheid van zorg voor onze cliënten en hun naasten
  • de strategie en de daaraan verbonden risico’s en uitdagingen
  • de financiële gezondheid
 • Naast de toezichthoudende taken vervult de Raad van Toezicht ook de werkgeversrol voor de raad van Bestuur.

 

ORO Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit zes onafhankelijke leden met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Goede governance van onze dienstverlenende organisatie vraagt om professioneel bestuur en toezicht; Een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht die samen met betrokkenheid en aandacht voor onze missie en visie tijdig anticiperen op relevante ontwikkelingen.

Door het vertrek (wegens het verstrijken van de zittingstermijn) van een van leden van de Raad van Toezicht ontstaat vanaf mei 2022 de behoefte aan een nieuwe toezichthouder: één met ervaring als ondernemer ofwel in het bedrijfsleven, die affiniteit heeft met innovatie en bij voorkeur regionaal (Metropool Regio Eindhoven) geworteld is. 

 

Welke talenten neem je mee?

 • Je bent regionaal actief en beschikt over een relevant netwerk. Je hebt zowel inzicht in de ontwikkelingen van je eigen vakgebied als interesse in de gezondheidszorg. 
 • Strategisch denken gaat je goed af en je bent in staat om het beleid van ORO en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • Je hebt een onafhankelijke opstelling en vanuit deze positie weet jij met overtuiging te adviseren en als klankbord te dienen
 • Je hebt een positieve en kritische blik (ten opzichte van de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur)
 • Je bent integer, betrokken, warm van persoonlijkheid maar ook zakelijk van inslag en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Samenwerken doe je van nature en daarbij weet jij een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep ‘kwetsbare mensen’ 

 

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht 

 • Hoge mate van interesse of ervaring in de rol van toezichthouder 
 • Ruime ervaring als ondernemer of in het bedrijfsleven, bij voorkeur met een innovatief karakter
 • Affiniteit met de regio, bij voorkeur groot Eindhoven (Metropool regio Eindhoven) 
 • De voorkeur gaat uit naar iemand die zich met name herkent in de volgende persoonlijkheidstypen: vastberaden, doelgericht, enthousiast, kansen zien, positief denken, overtuigingskracht, creatief, innovatief en gezamenlijkheid.

 

Wat biedt ORO jou?

 • Een positie als toezichthouder voor  een ondernemende en bevlogen zorgorganisatie met een duidelijke visie waarbij Lef, Doen, Samen en Nieuwsgierig de kernwaarden zijn
 • Honorering conform de richtlijnen NVTZ-norm en de vigerende WNT norm 
 • Een aanstelling voor een periode van 4 jaar met een eventuele herbenoeming

 

Meer over ORO

ORO is een zorgaanbieder die is gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. In de Peel zijn zij de aanbieder met een breed pakket aan diensten op het gebied van wonen en slapen, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd. ORO heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne organisatie. Kwetsbare mensen gelukkig maken, dat is hun doel! Cliënten krijgen hier de ruimte om hun talenten te ontwikkelen.  Het geluk van de bijna 2000 cliënten bevorderen ze met ruim 1500 betrokken en deskundige medewerkers en meer dan 1000 vrijwilligers. Ook in het talent van medewerkers wordt volop geïnvesteerd. Dat heeft er onder andere toe geleid dat een grote expertise is opgebouwd rond diverse thema’s, zoals autisme, cliënten met een (ernstig) meervoudige beperking, LVB (lichte verstandelijke beperking) en MGV (moeilijk verstaanbaar gedrag).

 

Deze vacature is reeds ingevuld. Interesse in soortgelijke posities? Kijk dan op www.novesta.nl/vacatures. Heb je geen passende positie gezien, neem dan (vertrouwelijk) contact met ons op via 088-3131444.

deze vacature is reeds ingevuld