Directievoorzitter

Enschede

deze vacature is
reeds ingevuld
 • representatieve en natuurlijke leider
 • boegbeeld en ambassadeur
 • scherp oog voor marktkansen
 • focus op duurzaamheid en innovaties

Onze opdrachtgever TBI Holdings B.V. heeft ons gevraagd om op zoek te gaan naar een directievoorzitter voor Koopmans Bouwgroep B.V., vanwege het aanstaande pensioen van de huidige functionaris. De nieuwe voorzitter heeft zijn focus op duurzaamheid, innovaties, modern werkgeverschap en het verstevigen en uitbreiden van warme relaties in Oost- en Midden-Nederland

 

Koopmans Bouwgroep

Koopmans is een ontwikkelende woning- en (middelgrote) utiliteitsbouwer die al sinds 1942 gevestigd is in Enschede. Het familiebedrijf van oorsprong is sinds 2002 onderdeel van TBI en bekend om zijn vakmanschap. Het werkgebied ligt globaal ten noorden van de lijn Arnhem-Amsterdam. Daarin realiseren de circa 350 medewerkers een omzet van 250 mln. euro per jaar vanuit de volgende marktgeoriënteerde onderdelen: 

 • Koopmans Projecten;
 • Koopmans Bouw;
 • Koopmans Bouw Almere;
 • Koopmans Bouwservice;
 • geWOONhout.

 

Vanuit deze onderdelen voert Koopmans projecten uit binnen de waardestromen concepten, renovatie & transformatie, reguliere & speciale projecten en bouwservice. Dit alles vanuit een matrixstructuur waarin de projectverantwoordelijken opdrachtnemer zijn onder de directie.

 

De functie

Als directievoorzitter van Koopmans Bouwgroep B.V. ben je het eerste aanspreekpunt voor de RvC en TBI Holdings. Je informeert hen en legt samen met de mededirecteuren verantwoording af over het gevoerde beleid, de voortgang en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Je bent samen met de statutair financieel directeur en de nog te werven statutair directeur bouw verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van de strategie van Koopmans Bouwgroep en TBI Holdings.

Jij vertaalt de doelstellingen naar een operationeel plan en een hoogwaardig ingerichte organisatie met bijbehorende processen. Je hebt daarbij scherp oog voor marktkansen die bijdragen aan de continuïteit van de lokale en regionale marktpositie. Je zorgt voor adequaat riskmanagement en hebt oog voor de elementen gedrag & cultuur en soft controls.

Uiteraard vertegenwoordig je Koopmans Bouwgroep in contacten met externen. Je voert acquisitie en bouwt aan het imago van Koopmans binnen diverse bestaande netwerken en netwerken die je zelf aanboort. Je profileert de organisatie actief bij relevante stakeholders en initieert kansrijke product-markt combinaties. Daarbij draag je de missie, visie en cultuur van zowel TBI als Koopmans Bouwgroep uit. Verder lever je op basis van eigen ervaring een belangrijke bijdrage aan de groei en versteviging van projectontwikkeling. Hiertoe breng je een relevant netwerk mee.

TBI streeft bij alle werkmaatschappijen naar een directie die bestuurt op basis van inspirerend, modern leiderschap. Zij geeft op een open, participatieve en situationele wijze sturing aan het MT. In de rol van voorzitter stimuleer je het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van eigenaarschap en ziet toe op bedrijfsvoering met oog voor duurzaamheid, innovaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategisch HR-beleid, diversiteit en inclusie. Mensen & Teams is een belangrijke driver. Je bewaakt de succesvolle elementen van de cultuur van Koopmans en waar nodig breng je nuances aan.

 

Wensprofiel

Wij zijn op zoek naar een ondernemer in hart en nieren die commerciële kansen ziet. Een representatieve en natuurlijke leider met een positieve uitstraling. Iemand die door zijn of haar natuurlijke autoriteit en geloofwaardigheid weet te overtuigen.

Je combineert dit met een sterke executiekracht en oplossingsgerichtheid. Je hebt het resultaat voor ogen en kunt strategie omzetten naar de praktijk. Je bent integer en hebt verbindende kwaliteiten. Je neemt verantwoordelijkheid, inspireert, motiveert en stimuleert samenwerking. Je doet mee om te winnen en pakt het roer.

 

Functie-eisen

Om deze functie te kunnen uitoefenen is de navolgende ervaring vereist:

 • Ten minste 10-15 jaar leidinggevende ervaring in een (ontwikkelende) bouwonderneming of te vergelijken projectenorganisatie;
 • Sterk netwerk met relevante stakeholders in de werkregio van Koopmans Bouwgroep;
 • Ruime ervaring met strategische en operationele vraagstukken inclusief sturing op financiële en operationele doelstellingen;
 • Kennis van en ervaring met veranderingsprocessen t.a.v. mensen, processen en systemen;
 • De juiste statuur om boegbeeld te zijn en de ambassadeursrol voor de onderneming te vervullen (voorzitter) en met de beschikking over een relevant netwerk;
 • Universitair denk- en werkniveau, bij voorkeur wo technisch/commerciële opleiding.

 

Over TBI

TBI is een groep van 19 ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. TBI-ondernemingen zijn actief in vastgoed, wonen, utiliteit, technologie en mobiliteit en beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. De TBI-ondernemingen opereren elk onder hun eigen naam, maar werken ook met elkaar samen. Voor opdrachtgevers leidt deze krachtenbundeling tot meerwaarde. Voor TBI vormt deze werkwijze een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie en synergie. Bovendien vergroten we zo onze slagkracht en expertise op het gebied van multidisciplinair ontwikkelen, bouwen en onderhoud. Met gemiddeld 6250 medewerkers (fte’s) bedroegen de bedrijfsopbrengsten van TBI in 2022 +/- € 2,3 miljard. Voor meer informatie: www.tbi.nl

 

Meer weten of solliciteren?

De werving en selectie van deze positie wordt exclusief verzorgd door NOVESTA. Informatie/interesse kan dan ook uitsluitend worden ingewonnen/getoond via Arjan Hoeve: 06-20579495 of e-mail: ah@novesta.nl

deze vacature is reeds ingevuld