Directeur vastgoed

Grave / Ede

deze vacature is
reeds ingevuld
  • grootschalige renovatie en verduurzaming
  • vinger aan de pols bij externe partners
  • bewonerscommunicatie cruciaal
  • verantwoordelijke voor 50 fte binnen vastgoed

Novesta is voor Woningcorporatie Mooiland op zoek naar een directeur Vastgoed. Mooiland verhuurt meer dan 26.000 sociale huurwoningen en biedt daarmee thuis aan 60.000 mensen. Ze zorgt voor betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen. Vooral voor mensen met een lager inkomen of met een bijzondere woonvraag.

Het merendeel van de woningen concentreert zich in Noordoost-Brabant en daar ligt ook de focus voor de komende jaren. Mooiland wil daar volwaardiger opereren als woningcorporatie. Om die reden worden woningen buiten het kerngebied grotendeels verkocht en de rest van de portefeuille verduurzaamd. De ambitie is hoog. Mooiland streeft ernaar dat alle woningen in 2026 minimaal energielabel B hebben. Hiervoor moeten 8.000 woningen worden aangepakt. Daarnaast wordt ook de stap naar een energie neutrale toekomst al voorbereid.  

Deze ingrijpende maatregelen hebben direct gevolgen voor de bewoners. Draagvlak voor de werkzaamheden is daarom speerpunt in de voorbereidingen. Alle betrokken hebben hierin een aandeel. Zowel intern als extern. Extern zijn dat de ketenpartners, met zorg geselecteerde bouwbedrijven waar Mooiland intensief mee samenwerkt om de renovatie en verduurzamingsopgave te realiseren. Deze samenwerking is nog pril en moet nog goed geïmplementeerd worden. De nieuwe directeur vastgoed heeft daar een belangrijke rol in. 

 

Functieomschrijving

Als directeur Vastgoed ben je het gezicht van Mooiland in de regio met betrekking tot vastgoed gerelateerde onderwerpen. Je maakt deel uit van het directieteam en je stuurt het bedrijfsonderdeel Vastgoed aan. Dit bedrijfsonderdeel bestaat uit zo’n 50 medewerkers, verdeeld over drie verschillende teams (Aan- en Verkoop / Ontwikkeling, Voorbereiding & Advies en Uitvoering Projecten). 

Verder ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bewaken en implementeren van het vastgoed- beleid van Mooiland. De ondernemingsstrategie is hierbij je leidraad. Naast de renovatieopgave heb je een belangrijke stem in de verwerving van nieuwbouwlocaties en bestaande woningportefeuilles.

De gekozen ondernemingsstrategie vraagt veel van de organisatie. De focus wordt verlegd en ambitieuze plannen staan in de steigers. Plannen die niet alleen raken aan de afdeling vastgoed, maar zeker ook aan de afdelingen bedrijfsvoering en wonen. Goede onderlinge afstemming, begrip voor elkaars praktijk en een samenwerkingsgerichte basishouding zijn daarom cruciaal. Als directeur Vastgoed zal je met je verbindende en empathische eigenschappen bijdragen aan een homogene organisatie waarin de medewerkers eensgezind aan gezamenlijke doelen werken.

 

Functie-eisen

Voor deze functie denken wij aan iemand met voldoende technische bagage en ervaring in commerciële omgevingen binnen bouw en vastgoed. Ervaring met renovatieopgaves en verduurzaming heeft daarbij de sterke voorkeur. 

Je hebt al een stevige directiefunctie vervuld en combineert een resultaatgerichte, ondernemende houding met hoge mate van omgevingssensitiviteit. Netwerken en aanjagen past bij je en je weet nieuwe manieren van uitbesteden en samenwerken zoals ketensamenwerking in de praktijk te brengen. 

Je bent in staat om binnen het directieteam over diverse onderwerpen een discussie op hoofdlijnen te voeren door te beschikken over parate kennis, snelheid van denken en hoog abstractieniveau.

 

Aanbod

De totale bezoldiging van directieleden is maximaal 150.000 euro binnen de kaders van de WNT. (voor zover en zolang zij worden aangemerkt als topfunctionaris in de zin van de WNT)

 

Deze vacature is reeds ingevuld. Interesse in soortgelijke posities? Kijk dan op www.novesta.nl/vacatures Heb je geen passende positie gezien, neem dan (vertrouwelijk) contact met ons op via 088-3131444.

 

deze vacature is reeds ingevuld