Directeur allround bouwbedrijf

Regio Noord

  • ervaring met conceptuele woningbouw en renovatie
  • inspirerende teamspeler met empathisch vermogen
  • verantwoordelijk voor productie en voorbereiding
  • focus op procesoptimalisatie en innovatie

Onze opdrachtgever is één van de best presterende bouwbedrijven van Noord en Oost Nederland. Het betreft een bedrijf met langjarige geschiedenis en een veel geprezen bedrijfscultuur. De omzet van de meeste noordelijk gelegen vestiging is de laatste jaren gegroeid tot ca. 60 miljoen euro. Dit komt mede door grote sloop-nieuwbouw opgaves en grote binnenstedelijke projecten, deels uit eigen projectontwikkeling.  De verwachting is dat het bedrijf minimaal de huidige omvang houdt en zich blijft onderscheiden als zeer klantgerichte bouwer met een sterke focus op conceptuele woningbouw en renovatie. Daarnaast biedt het veel expertise op het gebied van conceptontwikkeling. 

Voor deze vestiging zoeken wij een uitbreiding van de directie en op termijn opvolger van de huidige functionaris. Als directeur zal je je gaan focussen op het uitvoerend bouwbedrijf.  Je draagt zorg voor een strakke organisatie en zal het bedrijf toekomstbestendig laten groeien. Uiteraard binnen de eigen kernwaarden, waar kwaliteit en aandacht voorop staan. Zowel voor de klant als de medewerker. Gericht op duurzaamheid in alle betekenissen van het woord. Naast aandacht voor het productieproces, formuleer je een lange termijn strategie voor deze vestiging. Meer over de organisatie

Nadere informatie over de organisatie en het ontstaan van de vacature zullen we uitsluitend in een persoonlijk gesprek verstrekken.

 

De functie

Je geeft vorm aan het bedrijf van de toekomst. Je bent verantwoordelijk voor het gehele productie- en voorbereidingsproces, waarbij procesoptimalisatie en innovatie speerpunten zijn. Daarnaast ben je medebepalend in de commerciële strategie vanuit jouw inzicht in de technische mogelijkheden. Als directeur inspireer je de medewerkers om kritisch naar het eigen handelen te kijken en motiveer je ze om verbetervoorstellen te doen. Tegelijkertijd neem je zelf noodzakelijke beslissingen ten faveure van het productieproces. Hierbij zal de bedrijfsfilosofie leidend zijn, wat wil zeggen dat de menselijke maat overeind blijft.

 

Wie ben jij?

Jij bent een geboren onderhandelaar die assertief is, maar ook klantgericht. Iemand die opkomt voor zijn belangen en die van zijn mensen. Je bent een inspirerende teamspeler met empathisch vermogen die durf te delegeren. Daarbij schuw je niet om bijtijds bij te sturen en beslissingen te nemen. Beslissingen die je baseert op ruime ervaring in een uitvoeringsorganisatie.

 

Wat verwachten wij:

Enthousiasme voor de functie is heel belangrijk, maar we verwachten ook minimaal de volgende bagage:  

  • nuchtere mentaliteit en flexibiliteit
  • ervaring met conceptueel bouwen
  • minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de nieuwbouw en renovatie
  • aantoonbare affiniteit met (bouw-) procesoptimalisatie en innovatie
  • minimaal HTS en bij voorkeur TU bouwkunde

Deze vacature is in vertrouwen verstrekt aan Novesta. Wij zullen in dit traject hoge mate van zorgvuldigheid betrachten en uitsluitend in een persoonlijk gesprek nadere informatie geven over de organisatie. Voor informatie en sollicitatie kun je contact opnemen met Arjan Hoeve via 06-20579495 of ah@novesta.nl

reageer op deze vacature