Terug naar het overzicht

Organisatie- en afdelingsomschrijving

De VMRG is een actieve, zelfstandige brancheorganisatie voor metalen gevels en gevelelementen. Zij vertegenwoordigt de gehele keten; de producenten van gevelelementen (leden), die onder andere ramen, deuren, puien, serres en vliesgevels maken en de bedrijven die producten of diensten aan VMRG-leden leveren (partners). De VMRG is in het belang van haar bedrijven actief op het gebied van onder andere techniek, scholing, marktverkenning, milieu, wet- en regelgeving, promotie en communicatie. De VMRG heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die met haar 200 aangesloten leden vrijwel de gehele branche vertegenwoordigt. De VMRG is actief lid van de Europese gevelbrancheverenigingen FAECF en EuroWindoor. Ook maakt de VMRG deel uit van AluEco en stimuleert daardoor duurzaamheid in de gevelindustrie, onder andere door onderzoek en innovatieprojecten. Verder zorgt de VMRG met het Kennis Centrum Gevelbouw voor opleiding en is vraagbaak voor de branche. Novesta zoekt voor de VMRG een nieuwe voorzitter. 

Functie omschrijving

De voorzitter geeft leiding aan de samenwerking binnen het bestuur en leidt vergaderingen en de Algemene Leden Vergadering (ALV). De voorzitter bewaakt de toezichthoudende rol van het bestuur en de uitvoerende rol van de directie. De voorzitter is bestuurder en functioneert als klankbord voor andere bestuursleden en directie. De voorzitter draagt zorg voor de voorbereidende en ook specialistische taken van dagelijks bestuur en andere bestuursleden.

De voorzitter verzorgt samen met de directie taken die in samenspraak tussen beiden worden gedefinieerd. De voorzitter kan zich in een bemiddelende rol verstaan met leden indien er sprake is van meningsverschillen dan wel conflictsituaties tussen de vereniging en een lid of partner.

Functie eisen

Achtergrond, ervaring en eigenschappen van de nieuwe voorzitter van de VMRG:

  • Affiniteit met en begrip van ondernemen, het ondernemerschap en de ondernemer;
  • Op collegiale wijze met medebestuurders kunnen omgaan;
  • Een team kunnen vormen met de directeur;
  • Een inbreng vanuit de bedrijven stimuleren en deze op besluitvormingsniveau bepalend laten zijn binnen de structuur van de vereniging;
  • Kunnen abstraheren en beschikken over lange termijn visies;
  • Inzicht hebben in maatschappelijke verhoudingen op branche en politiek niveau.

Inschatting van de werkzaamheden van de voorzitter in 2020:

  1. Het volgen van relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen, en het adviseren van directie en bestuur ten behoeve van door ontwikkelen en actualiseren van het beleid van de VMRG i.o.m. de directeur;
  2. Het desgewenst begeleiden van (nieuwe) bestuursleden, VMRG-directie en representeren van de VMRG indien gewenst en conform statutair geformuleerde taak;
  3. Het mede-verzorgen van Dagelijks Bestuur (DB), Algemeen Bestuur (AB) vergaderingen en algemene vergaderingen van de VMRG (gemiddeld 5 vergaderingen per jaar);
  4. Het initiƫren en ontwerpen van bijzondere projecten en voorts wat redelijkerwijs wenselijk wordt geacht.

Aanbod

Een nette renumeratie gebaseerd op de inspanningen en tijdsbesteding.

Solliciteren bij

Novesta verzorgt exclusief de werving en selectie van de voorzitter van de VMRG. 

Inlichtingen en solliciteren bij Novesta: Arjan Sibma 06-28539717 en/of a.sibma@novesta.nl

Reageer op deze vacature
Contactpersoon
Arjan
Arjan Sibma
a.sibma@novesta.nl
088 3131444
06 28539717

Reageer op deze vacature Reageren

Deel deze vacature via