Terug naar het overzicht

Organisatie- en afdelingsomschrijving

Novesta is voor Siza op zoek naar een manager vastgoed die in staat is om een goed functionerende vastgoed organisatie op te bouwen met voldoende expertise om grootschalige herontwikkelingen en nieuwbouwprojecten te leiden. 

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Er werken 2500 medewerkers voor meer dan 3500 cliënten. Dit gebeurt op 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant. 

Een van de bekendste locaties is ‘Het Dorp’ in Arnhem. Ooit een geroemde trendbreuk in de verzelfstandiging van mensen met een beperking, nu een bron van innovatie en vernieuwing, maar gevestigd in gedateerde gebouwen en toe aan grondige vernieuwing. Dit gebied en vele andere locaties zullen de komende jaren samen met externe partijen opgeknapt worden of helemaal herbouwd. Deze opgave bestaat uit ten minste twee ‘tranches’ met een waarde van 100 miljoen euro. 

Om deze projecten in goede banen te leiden en de ‘on-going’ service vraagstukken van de zorgmanagers te beantwoorden is een afdeling vastgoed nodig waar expertise aanwezig is. Nu wordt deze kennis veelal ingehuurd en is er onvoldoende grip en toezicht op de voortgang van alle activiteiten. Daarom is er behoefte aan een manager vastgoed die zowel strategisch als operationeel orde schept en verder invulling geeft aan het strategisch vastgoed plan.

Functie omschrijving

Siza zoekt een manager met ruime leidinggevende ervaring in bouw en/of vastgoed die in staat is om in korte tijd een vastgoedorganisatie op te bouwen met voldoende expertise om complexe opgaven te in de markt te zetten en te begeleiden. Tegelijkertijd zal de manager niet functionerende samenwerkingen proberen vlot te trekken en vastgoedmanagers op natuurlijk wijze coachen in hun invulling van het projectleiderschap. 

Hij of zij krijgt de dagelijkse leiding over de totale afdeling vastgoed en is belast met organisatie-inrichting, -verandering en -ontwikkeling. Daarnaast is de manager verantwoordelijk voor Financiën, conform de door de RvB vastgestelde meerjarenbegroting. Daarbij is hij/zij ook verantwoordelijk voor HRM en functioneert hij als gedelegeerd opdrachtgever namens de Raad van Bestuur. Als zodanig zal hij de ambities omschrijven en medewerkers uitdagen om deze te bereiken. Hierbij is een pragmatische en kritische houding op zijn plek (ook naar de Raad van Bestuur). Ambities moeten realistisch financieel haalbaar blijven. De manager zal een stevige discussie hierover niet uit de weggaan en op de juiste momenten grenzen stellen. Ook ten aanzien van het assetmanagement zal de manager een visie ontwikkelen en zich daarbij kritisch, ondernemend opstellen.

Intern en extern is hij verantwoordelijk voor de contacten met betrekking tot het vastgoed. Extern vervult hij een belangrijke rol richting de bouwconsortia. Door scherp aan de wind te zeilen ten aanzien van tijd geld en risico’s in alle fase van de aanbestede projecten, krijgt Siza meer grip op de voortgang en ervaren de contractpartners een betrouwbare en kundige opdrachtgever.

Om de plannen te realiseren zullen delen van het te ontwikkelen bezit verkocht worden en nieuwe locaties aangekocht of gehuurd. Dit vraagt visie en ondernemerschap.

Functie eisen

De functie is bij uitstek geschikt voor een persoon met senioriteit, daadkracht, hoog empathisch vermogen en natuurlijk autoriteit. Ervaring met veranderingsprocessen is een must omdat in korte tijd op veel fronten de samenwerking een impuls nodig heeft en diverse medewerkers op inhoud en gedrag beïnvloed moeten worden. 

Daarnaast is een achtergrond in gebiedsontwikkeling en een multi-projectenorganisatie onontbeerlijk. Siza heeft de ambitie om haar vastgoed innovatief en toekomstgericht te ontwikkelen. Dit vraagt lef, creativiteit, visie en ook een gezonde dosis realiteitszin. 

Voor deze functie vragen we:

  • Een opleiding op WO-niveau
  • Ervaring in het structureren en sturen van complexe projecten
  • Voldoende abstractie niveau om een bijdrage te leveren aan de lange termijn strategie
  • Voldoende daadkracht en pragmatisme om visie en ambitie te vertalen in projecten
  • Bij voorkeur zowel kennis van gebieds-/wijkontwikkeling als van grootschalige renovaties
  • Tenminste 10 jaar ervaring als leidinggevende van een professionele vastgoed- of bouworganisatie
  • Goede/warme contacten bij de relevante actoren in de vastgoedsector

Solliciteren bij

Arjan Hoeve

Reageer op deze vacature
Contactpersoon
Arjan
Arjan Hoeve
ah@novesta.nl
088 3131444
06 20579495

Reageer op deze vacature Reageren

Deel deze vacature via