In dit beleidsdocument staat omschreven hoe Novesta omgaat met vertrouwelijke gegevens. Waarom het hebben van deze informatie van belang is voor onze dienstverlening. Hoe deze gegevens worden  gebruikt en beheerd.

Algemene doeleinden
Van sitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Specifieke doeleinden
Novesta is een organisatie die is gespecialiseerd in het permanent en/of tijdelijk invullen van sleutelposities op management en directieniveau in de bouwnijverheid en vastgoedsector. Daarnaast adviseren wij onze opdrachtgevers inzake bedrijfsopvolging en strategische samenwerking.

Om onze cliënten en kandidaten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat wij beschikken over open en eerlijke en dus vaak vertrouwelijke informatie van beide partijen.

Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en de informatie opgenomen in uw cv, alsmede informatie ontvangen van derden, worden bewaard en gebruikt door Novesta voor de volgende doeleinden:

  • het vergelijken van uw gegevens met functieprofielen, om de best passende functie voor u te vinden;
  • u op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in uw branche;
  • het onder uw aandacht brengen van relevante diensten van Novesta en onze partners;
  • het verzamelen van geanonimiseerde gegevens voor salaris- of ander onderzoek onder onze kandidaten, voor gebruik binnen Novesta en bij het opleiden van medewerkers;

Novesta zal deze door u verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij verplichten ons zo te handelen dat u als relatie vertrouwen heeft in de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. We doen al het mogelijke om te garanderen, dat de gegevens die u verstrekt privé blijven, en alleen worden gebruikt voor de in deze verklaring aangegeven doel.

Vragen of opmerkingen
Onze relaties mogen altijd weten welke informatie Novesta over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend op onderstaand mail of postadres.
Ook als u andere vragen heeft over dit Privacy beleidsdocument of over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres:

info@novesta.nl

of per per post:   

Novesta 
Postbus 74
7940 AB Meppel
Nederland