De meeste kandidaten beschikken over een afgeronde hbo- of universitaire opleiding.Op dit vlak wordt het dus moeilijker zich te onderscheiden. Vandaar dat naast opleiding en ervaring het inzicht in de persoonlijkheid van de kandidaat als succesfactor steeds bepalender wordt.

Persoonlijkheidstest

Om inzicht te krijgen in intrinsieke motivatie en persoonlijkheid gebruikt Novesta een objectief en betrouwbaar meetinstrument, de Facet5-vragenlijst. Facet5 is een mondiaal erkende online persoonlijkheids- test, die aan de hand van vijf factoren inzicht geeft in gedrag, motivatie, houding en aanleg van mensen. Deze factoren zijn energieniveau, wilskracht, controle, affectie en emotionaliteit.Bij Facet5 hoort een uitgebreid en toegankelijk persoonlijk rapport. Dit geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn sterke en minder sterke kanten van de (nieuwe) medewerker?
  • Wat kan ik van de medewerker in de praktijk verwachten?
  • Hoe kun je als organisatie het optimale in deze persoon naar boven brengen?

Facet5 exclusief bij Novesta

Novesta is een gecertificeerd gebruiker van Facet5, dat geldt als wetenschappelijk verantwoord en wereldwijd gehanteerde instrument.Wij hebben in Nederland binnen de bouw- en vastgoedbranche het exclusieve recht om de Facet5-test af te nemen en toe te passen.

Facet5 bij management en directie

Novesta heeft deze test inmiddels bij een zeer groot aantal managers en staffunctionarissen afgenomen, uitsluitend werkzaam in de bouw- en vastgoed- branche. Op die manier krijgen wij steeds meer inzicht in de relatie persoonsprofiel en bijpassend functieprofiel. Opvallend is dat er een voorspelbare relatie bestaat tussen profiel en succes. Profielen zeggen iets over de succeskansen in bepaalde omstandigheden. Tegelijk zien we dat dezelfde mensen in een andere organisatie plotseling succesvoller blijken. Dit hangt bijvoorbeeld af van functie-inhoud en bedrijfscultuur. Voor verantwoorde conclusies is daarom kennis en inzicht nodig. Deze kennis wil Novesta graag met u delen.

Assessment als hulp bij selectie

Als onderbouwing van een uiteindelijke selectie wordt in het wervings- en selectietraject ook vaak een assessment of een capaciteitentest afgenomen. Hiermee wil een organisatie beter inzicht krijgen in de persoonlijkheid en specifieke vaardigheden die zij bij een medewerker van belang acht voor een bepaalde functie of positie.Het assessment is dus een selectiemiddel. Het kan daarnaast ook dienen om inzicht te krijgen in de ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat.Vooral bij jongere personen en high potentials wordt op deze manier een inschatting gemaakt van de groeipotentie. Op basis van een assessment kan de behoefte aan begeleiding en coaching worden bepaald. Novesta werkt voor assessments of aanvullend psychologisch onderzoek desgewenst samen met het psychologisch adviesbureau van de opdrachtgever. Op die manier is onze eigen onafhankelijkheid gewaarborgd.

Mocht u behoefte hebben aan advies bij psychologisch onderzoek of assessment, dan kunnen wij u in contact brengen met een aantal zeer gerenommeerde bureaus.