Disclaimer

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopieren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, brengt u dan afzender op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Novesta Consultancy B.V. is niet verantwoordelijk en wijst iedere Aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.