De bouw vacature

Wie een bouw vacature op midden- en hoger kaderniveau zoekt, komt bij Novesta terecht. Logisch, want wij bemiddelen jaarlijks een groot aantal kandidaten voor vacatures op dit niveau. Als specialist in bouw en vastgoed kan Novesta u als geen ander voor een bouw vacature in deze branche bemiddelen. De bouw vacature komt tegenwoordig minder frequent voor. Vindt u het lastig een nieuwe stap binnen uw carrière te maken?  Novesta helpt u bij het vinden van een bouw vacature op management- of directieniveau.

De bouw vacature komt minder vaak voorbij

Het zal u wellicht opgevallen zijn dat de bouw vacature minder vaak voorbij komt. Momenteel dreigt in alle sectoren van de arbeidsmarkt een tekort aan vacatures. Diverse oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. De laatste jaren is er sprake geweest van economische neergang en wordt er steeds minder gebouwd. Een andere reden dat u de bouw vacature toch regelmatig tegenkomt is de toenemende vergrijzing waar we mee te maken hebben. Het aantal bouwkundigen dat van een opleiding afkomt stroomt de arbeidsmarkt op. Veel werknemers gaan daarnaast met pensioen. De bouw vacature zijn hierdoor ruimer in aantal. Als u op zoek bent naar een bouw vacature, heeft u meer keuze. De ruime arbeidsmarkt zorgt voor minder  dynamiek en beweging. Men verwisselt vaker van werkgever, wordt selectiever en denkt langer na voordat een stap wordt gemaakt. De bouw vacature voor midden- en hoger kaderpersoneel treft u aan bij een bouwbedrijf, projectontwikkelaar, architect, gemeente of woningcorporatie.

De bouw vacature die bij Novesta overheerst

De bouw vacature die bij Novesta frequent voorkomt is de vacature voor technisch-, commercieel- of algemeen directeur. De bouw vacature die daarnaast veel door ons behandeld wordt, is de bouw vacature projectleider. Andere voorbeelden van functies die voorbij komen zijn bedrijfsleider, hoofd bedrijfsbureau of manager vastgoed. U komt deze vacatures tegen bij een groot of middelgroot bouwbedrijf, maar u kunt ook een bouw vacature tegenkomen bij een projectontwikkelaar, corporatie, bouwmanagementbureau of gemeente. Novesta heeft doorgaans minimaal 30 bouw vacatures op midden- en hoger kaderniveau.

Rekent u op Novesta?

Indien u een partner zoekt om u te bemiddelen voor een bouw vacature op midden- en hoger kaderniveau, komen wij graag met u in contact. We ontvangen eerst graag wat aanvullende informatie. Uw gegevens worden zeer discreet behandeld. Hieronder vindt u een aantal vacatures uit de rubriek ‘bouw vacature’.