Novesta is specialist in bouwvacatures. Sinds jaar en dag helpen wij honderden bouwkundigen per jaar aan een baan in de bouw. Op dit moment zijn er bij Novesta een redelijk aantal bouwvacatures vacant. Dit biedt u de mogelijkheid voor het vinden van een uitdagende nieuwe baan. De beperkte hoeveelheid bouwvacatures maakt het zoeken naar een geschikte functie in de bouw aan de andere kant niet makkelijk. Waar moet u op letten bij het maken van een nieuwe stap? Welke van de bouwvacatures past het beste bij u? Als u op zoek bent naar bouwvacatures op management- of directieniveau, dan is Novesta voor u dé ideale partner op de arbeidsmarkt.

Hoe bouwvacatures ontstaan

De afname van het aantal bouwvacatures heeft een aantal oorzaken. In tijden van economische groei stijgt de bouwproductie, waardoor logischerwijs meer vraag ontstaat naar personeel in de bouw. De laatste jaren hebben we te maken met een economische neergang. De daling van de bouwproductie is zorgt voor een daling van de arbeidsproductiviteit. Een andere oorzaak van de afname van het aantal bouwvacatures, is een kleiner wordend personeelsbestand. De komende jaren zal er door de vergrijzing meer mensen met pensioen gaan. Daarnaast komen er minder nieuwe werknemers met bouwkundige opleiding op de arbeidsmarkt gekomen. De dynamiek en mobiliteit op de markt voor bouwvacatures is hierdoor toegenomen. Steeds vaker veranderen bouwkundigen van werkgever. Overigens staat de bouwnijverheid hierin niet alleen. De mobiliteit in de bouw ligt op het landelijk gemiddelde van alle branches. Hoe dan ook, minder bouwvacatures zorgt voor een adequate manier van selecteren. Bouwvacatures vinden we bij bouwbedrijven, maar ook architectenbureaus, projectontwikkelaars en corporaties.

Bouwvacatures bij Novesta

De meest gezochte kandidaten voor bouwvacatures van Novesta, zijn kandidaten voor de functies projectleider, bedrijfsleider, hoofd bedrijfsbureau, technisch directeur, commercieel directeur en algemeen directeur. Dit betreffen voornamelijk bouwvacatures bij middelgrote en grote bedrijven. Ook bemiddelen wij voor projectontwikkelaars, corporaties, bouwmanagementbureaus en gemeentes. Novesta is daar aanwezig waar bouwvacatures op management- en directieniveau openstaan. De laatste jaren hebben wij doorlopend 30 bouwvacatures voor het midden- en hoger kader in bouw en vastgoed.

Novesta als partner voor uw bouwvacatures

Wij zijn graag uw partner bij uw zoektocht naar geschikte bouwvacatures. Als u dit ook ziet zitten, neem dan vooral contact met ons op. U kunt zich inschrijven bij ons bureau. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Hieronder treft u overzicht aan van een selectie bouwvacatures.